Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - SesjaLXI Sesja w dniu 19 kwietnia 2024, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
BR.0002.61.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:28
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.09:28
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:30
4.
Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:31
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.09:45
6.
Ocena zasobów pomocy społecznej.10:02
7.
Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i programach realizowanych przez jednostkę.10:02
8.
Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2023 r.10:06
9.
Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2023 r.10:12
10.
Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2023 r.10:22
11.
Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi za 2023 r.10:32
12.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
a)
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023,10:36
b)
przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.10:48
13.
Przygotowanie do sezonu turystycznego.10:49
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.10:50
15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024 - 2033.10:52
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2027.10:53
17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 marca 2024 r.10:56
18.
Składanie zapytań i interpelacji.11:19
19.
Wnioski i oświadczenia radnych.11:23
20.
Zamknięcie sesji.11:24