Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - SesjaII Sesja w dniu 17 maja 2024, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.2.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:01
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.09:03
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:03
4.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.09:06
5.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.09:09
6.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa oraz ustalenia przedmiotu jej działania.09:13
7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz ustalenia przedmiotu jej działania.09:16
8.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.09:19
9.
Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.09:20
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.09:24
11.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech członków Kapituły Honorowej.09:26
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.09:54
13.
Wnioski i oświadczenia radnych.10:11
14.
Zamknięcie sesji.10:11