Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XXXI Sesja w dniu 29 października 2021, godz. 09:00, w zdalnym trybie obradowania
BR.0002.31.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:06
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.09:08
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:08
4.
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:09
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.09:34
7.
Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2020/2021.09:59
8.
Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu - funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.10:21
9.
Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.10:42
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.10:44
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.10:46
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.10:47
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.10:50
14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022.10:56
15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2022.10:57
16.
Składanie zapytań i interpelacji.11:03
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.11:12
18.
Zamknięcie sesji.11:14