Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XXXV Sesja w dniu 28 stycznia 2022, godz. 09:00, w zdalnym trybie obradowania
BR.0002.35.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2021 r.
9.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 r.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028”.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
16.
Składanie zapytań i interpelacji.
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.
18.
Zamknięcie sesji.