Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad polegającej na wycofaniu projektu uchwały z punktu 12

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Hoppe Edyta
Kierzkowski Waldemar
Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
Łukaszewicz Krzysztof
Majnert Sławomir
Mróz Michał
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Skałecki Michał
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Janowska-Giłka Halina
Przybysz Jan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl