Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Hoppe Edyta
Kierzkowski Waldemar
Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
Łukaszewicz Krzysztof
Majnert Sławomir
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Skałecki Michał
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Janowska-Giłka Halina
Mróz Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl