Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniLXVI Sesja w dniu 24 października 2023, godz. 11:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.9.2023

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2023-2028.11:49
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2023 rok.11:50
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2024-2027.13:55
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bełchatowie na kadencję 2024-2027.13:56
7.
Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kleszczów, w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na niepodpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, danych przestrzennych dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML.14:47
9.
Przyjęcie protokołu z kontroli Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku w zakresie realizacji planu finansowego za 2022 rok.14:51
10.
Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Kleszczów w 2022 roku.14:51
11.
Sprawozdanie z realizacji wniosków i opinii Komisji Rady Gminy Kleszczów podjętych w 2022 roku.14:51
12.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na LXV sesji w dniu 28 września 2023 roku.14:51
13.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.14:52
14.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.15:02
15.
Wolne wnioski i informacje.15:11
16.
Zamknięcie obrad.15:11