Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i FinansówPosiedzenie w dniu 21 marca 2024, godz. 08:30
SE-BRM.0012.3.3.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.08:35
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.08:35
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037,08:44
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok.08:44
c)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Robakowo-Osiedle w Gminie Kórnik na okres październik 2023r. - październik 2028r. - dodano 2024.03.20.08:48
4.
Podsumowanie prac komisji.08:56
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.09:01
6.
Zakończenie posiedzenia.09:01