Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / RadniII Sesja w dniu 16 maja 2024, godz. 14:30, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.5.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.14:41
2.
Stwierdzenie kworum.14:42
3.
Przedstawienie porządku obrad.14:43
4.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.14:43
5.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.14:44
6.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.14:50
7.
Podjęcie uchwał:
b)
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brańszczyk;15:31
c)
w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Brańszczyk;15:35
d)
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Gminy Brańszczyk;15:39
e)
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Brańszczyk;15:44
8.
Sprawy różne.16:56
9.
Zamknięcie obrad.16:56