Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Gierałtowice / Sesja- radniLVII Sesja w dniu 1 lutego 2023, godz. 17:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy , ul. Ks. Roboty 48A
BRG.0002.2.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.
Przedstawienie porządku obrad i informacja o protokole z sesji z 12.01.2023 r..
3.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
4.
Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.
5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (druk 7/2023);
b)
uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice (druk 8/2023);
c)
uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (druk 3/2023);
d)
uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej (druk 4/2023);
e)
uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (druk 5/2023),
f)
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach wkładu pieniężnego w kwocie 5 900 000,00 złotych (druk 12/2023);
g)
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. z siedzibą w Paniówkach wkładu pieniężnego w kwocie 457 000,00 złotych (druk 13/2023);
h)
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gierałtowice do spółki pod nazwą „Przyjazna Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 14/2023);
i)
w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (druk 2/2023);
j)
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Chudów (druk 9/2023);
k)
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Paniówki (druk10/2023);
l)
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2023 rok (druk 6/2023);
m)
w sprawie przekazania według właściwości petycji z 16 stycznia 2023 roku (druk 11/2023).
6.
Sprawy sołectw, informacje sołtysów.
7.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8.
Wolne głosy, komunikaty i informacje.
9.
Zamknięcie posiedzenia.