Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady GminyLVIII Sesja w dniu 19 stycznia 2023, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.01.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:08
2.
Stwierdzenie kworum.15:08
3.
Przedstawienie porządku dziennego.15:10
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:11
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6.
Podjęcie uchwał:
2)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk;15:27
4)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brańszczyk;15:34
5)
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;16:23
6)
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańszczyk;16:27
7)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: „Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków”;16:30
8)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032;16:32
9)
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023, Nr LVII.366.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r.16:35
7.
Sprawy różne.16:51
8.
Zamknięcie posiedzenia.16:51