Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sulęcinie / Sesja
LXIV Sesja w dniu 27 września 2022, godz. 14:00, w Domu Joannitów ul. Młynarska1, 69-200 Sulęcin
OA.0002.9.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie LXIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.14:12
2.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:14:39
1)
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;14:17
2)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;14:19
5)
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie („ulica Jacka Malczewskiego”);14:23
6)
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie („ulica Stanisława Wyspiańskiego”);14:24
7)
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie („ulica Józefa Chełmońskiego”);14:25
8)
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie („ulica Zdzisława Beksińskiego”);14:27
9)
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie („ulica Stanisława Witkiewicza”);14:28
10)
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie („ulica Jana Matejki”);14:29
11)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.14:31
12)
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 202214:33
3.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.14:38
4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.14:45
5.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.14:45
6.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.14:47
7.
Zamknięcie LXIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.14:47