Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 25 marca 2021, godz. 10:00, w zdalnym trybie obradowania

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
przyjęcia „Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4aGłosowanie
b)
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4bGłosowanie
c)
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, położonych w obrębie Karnowo na rzecz AUGUSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa
Załączniki
4cGłosowanie
d)
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, położonych w obrębie Paterek na rzecz PVE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa
Załączniki
4dGłosowanie
e)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4eGłosowanie
f)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4fGłosowanie
g)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4gGłosowanie
h)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4hGłosowanie
i)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4iGłosowanie
j)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4jGłosowanie
k)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4kGłosowanie
l)
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4lGłosowanie
m)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią
Załączniki
4mGłosowanie
n)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Hallera, Wodna oraz Poznańska w Nakle nad Notecią
Załączniki
4nGłosowanie
o)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Okrężnej w Paterku
Załączniki
4oGłosowanie
p)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Paterek
Załączniki
4pGłosowanie
q)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4qGłosowanie
r)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4rGłosowanie
s)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4sGłosowanie
t)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4tGłosowanie
u)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4uGłosowanie
v)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4vGłosowanie
w)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4wGłosowanie
x)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4xGłosowanie
y)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4yGłosowanie
z)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4zGłosowanie
aa)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4aaGłosowanie
bb)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4bbGłosowanie
cc)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ccGłosowanie
dd)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ddGłosowanie
ee)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4eeGłosowanie
ff)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ffGłosowanie
gg)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ggGłosowanie
hh)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4hhGłosowanie
ii)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4iiGłosowanie
jj)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4jjGłosowanie
kk)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4kkGłosowanie
ll)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4llGłosowanie
mm)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4mmGłosowanie
nn)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4nnGłosowanie
oo)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ooGłosowanie
pp)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ppGłosowanie
qq)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4qqGłosowanie
rr)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4rrGłosowanie
ss)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ssGłosowanie
tt)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4ttGłosowanie
uu)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4uuGłosowanie
vv)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4vvGłosowanie
ww)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4wwGłosowanie
xx)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4xxGłosowanie
yy)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4yyGłosowanie
zz)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4zzGłosowanie
aaa)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4aaaGłosowanie
bbb)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4bbbGłosowanie
ccc)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4cccGłosowanie
ddd)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4dddGłosowanie
eee)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4eeeGłosowanie
fff)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4fffGłosowanie
ggg)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4gggGłosowanie
hhh)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4hhhGłosowanie
iii)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4iiiGłosowanie
jjj)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4jjjGłosowanie
kkk)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4kkkGłosowanie
lll)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4lllGłosowanie
mmm)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4mmmGłosowanie
nnn)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4nnnGłosowanie
ooo)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4oooGłosowanie
ppp)
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4pppGłosowanie
qqq)
odwołania dodatkowego przedstawiciela wchodzącego w skład Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
Załączniki
4qqqGłosowanie
5.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tego zadania
Załączniki
5 MGOPS
6.
Informacja o współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi
Załączniki
6 PRA
7.
Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za 2020 r.
8.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach
9.
Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje
10.
Zakończenie obrad13:01