Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXVIII Sesja w dniu 23 marca 2021, godz. 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
EO.O.0002.38.2021BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031.
4.
Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Agromech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sokółce.
5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2021 roku.
6.
Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej Białystok – Augustów.
7.
Zamknięcie sesji.