Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXXI Sesja w dniu 22 kwietnia 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (w trybie zdalnym)
RG.0002.4.2021

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzelów”),10:28
b)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Rusiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości Kurówek Prądzewski”),10:28
c)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Rusiec z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”),10:29
d)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Rusiec z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów”),10:29
e)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Rusiec z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec”),10:29
f)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja sanitariatów w ZSP nr 2 w Bełchatowie”),10:30
g)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”),10:31
h)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 30 do posesji nr 22 w miejscowości Cisza”),10:31
i)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do nr 5 – dz. Nr 99 i 694”),10:31
j)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Kluki”),10:32
k)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie”),10:32
l)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oświetlenia we wsi Podścichawa od posesji 1 do 10”),10:33
m)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach”),10:33
n)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego od pos. 5F w miejscowości Kaszewice”),10:34
o)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady”).10:34
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów13:00
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko.13:28
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Bogumiłów.13:30
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat, nieruchomości gruntowej położone w obrębie geodezyjnym Kuców.13:33
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Folwark i Rogowiec.13:34
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rogowiec.13:35
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rogowiec.13:36
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kleszczów.13:39
13.
Rozpatrzenie petycji - pisma pt. „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO”.13:58
14.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXX sesji w dniu 26 marca 2021 roku.13:58
15.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.13:58
16.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.13:59
17.
Wolne wnioski i informacje.14:40
18.
Zamknięcie obrad.14:41