Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXVIII Sesja w dniu 22 kwietnia 2021, godz. 12:30

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.12:44
2.
Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2021 roku"12:49
3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.12:53
4.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Przemkowie.13:20