Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXIX Sesja w dniu 27 maja 2021, godz. 15:00, w Kino „Sokół” Plac Kościuszki 24.
EO.O.0002.39.2021BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031.
4.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów wykorzystywanych do celów ochrony przeciwpożarowej.
5.
Projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego.
6.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
7.
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.
11.
Zamknięcie sesji.