Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry
8 Posiedzenie w dniu 26 lipca 2021, godz. 16:00, w nowobudowanych obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Wyrach, 17:00 dalszy ciąg komisji w Pawilonie Handlowym w Wyrach

Dyskusja

1.
Wizytacja członków komisji na nowobudowanych obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Wyrach.
2.
Otwarcie obrad.
3.
Stwierdzenie prawomocnosci obrad.
4.
Przyjęcie porządku obrad.
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6.
Opiniowanie pisma mieszkańców dot. planowanej budowy dworca kolejowego przy ul. Magazynowej w Wyrach (linia kolejowa 169).
7.
Wolne wnioski i głosy.
8.
Zamknięcie obrad.