Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach
XXVII sesja Rady Miejskiej w Łazach zwołana w trybie nadzwyczajnym w dniu 22 lipca 2021, godz. 15:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5 - Zarządza się możliwość uczestniczenia w sesji przez Radnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031.
4.
Zamknięcie sesji.15:46