Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Chojnie (sesja nadzwyczajna) w dniu 23 lipca 2021, godz. 14:00, w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 (wejście od parku)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. druk nr 1/XXXVI/2021
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. druk nr 2/XXXVI/2021
5.
Zamknięcie obrad.