Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Budżetowa
7 Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2021, godz. 16:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
6.
Wolne wnioski i głosy, pisma.
7.
Zamknięcie obrad.