Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2021, godz. 15:00, w Strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93 UWAGA PRZENIESIONO POSIEDZENIE DO RATUSZA BNINSKIEGO
SE-BRM.0012.5.9.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.15:05
2.
Zaopiniowanie wariantów orientacyjnego przebiegu linii kolejowej związanej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.17:29
3.
Zakończenie posiedzenia.17:29