Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXXIII Sesja w dniu 23 września 2021, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.09:02
3.
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemków na rok szkolny 2021/2022.09:11
4.
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków.09:14
5.
Sprawy różne.09:29