Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Doraźna Komisja Statutowa
XXI posiedzenie w dniu 13 października 2021, godz. 15:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4.
Prace nad wprowadzeniem niezbędnych zmian do Statutu Miasta Marki.
5.
Sprawy różne.
6.
Zamknięcie posiedzenia.