Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXXVI Sesja w dniu 5 października 2021, godz. 16:30, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.9.2021

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie wniosku Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2021 roku o zajęcie stanowiska w sprawie skargi radnego Gminy Kleszczów na działania Rady Gminy Kleszczów.18:06
3.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXXV sesji w dniu 28 września 2021 roku.18:09
4.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.18:09
Załączniki
Informacja wójta
5.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.18:09
6.
Wolne wnioski i informacje.18:15
7.
Zamknięcie obrad.18:15