Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXXVII Sesja w dniu 28 października 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.10.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.10:09
2.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1222 w Klukach”);10:14
b)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Dobryszyce z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup koparko–ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej”);10:14
c)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Dobryszyce z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego wraz z ciągnikiem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobryszyce”);10:15
d)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Dobryszyce z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce”);10:15
e)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Drużbice z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice”);10:16
f)
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Drużbice z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów II etap”);10:16
g)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne przy I LO w Radomsku”).10:17
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów.14:06
Załączniki
projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KleszczówZałącznik nr 1 do studiumZałącznik nr 2 do studiumZałącznik nr 3 do studiumZałącznik nr 4 do studiumWniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)Wniosek (uwzględnienie uwagi...)
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica.14:08
7.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXXVI sesji w dniu 5 października 2021 roku.14:09
8.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.14:09
10.
Wolne wnioski i informacje.14:42
11.
Zamknięcie obrad.14:42