Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 28 października 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji rady (30.09.2021 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. Druk nr 1/XXXIX/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Grzybnie 35/2 na rzecz najemcy. Druk nr 2/XXXIX/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie 4 m.Chojna na rzecz jej użytkownika wieczystego. Druk nr 3/XXXIX/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Druk nr 4/XXXIX/2021
11.
Wolne wnioski i informacje.
12.
Zamknięcie obrad.