Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXXIV Sesja w dniu 16 listopada 2021, godz. 09:00

Dyskusja

2.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.09:09
3.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Przemków za I półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek.09:17
Załączniki
Zarzadzenie_159_21
4.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2021-2033.09:19
5.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Przemkowa,09:25
6.
Uchwała w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie oraz sołtysów sołectw Gminy Przemków.09:29
7.
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków.09:32
8.
Sprawy różne.09:36