Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLIV Sesja w dniu 18 listopada 2021, godz. 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
EO.O.0002.44.2021BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
6.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana R. B. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
7.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana D. K. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
8.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani M. K. na Burmistrza Sokółki i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
9.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana S. M. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
10.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani D. D. na działalność Burmistrza Sokółki.
11.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Karola Puszko na Burmistrza Sokółki.
12.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani H. A. na Burmistrza Sokółki.
13.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani A. P. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
14.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani K. A. na Burmistrza Sokółki.
15.
Zamknięcie sesji.