Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
12 Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2021, godz. 16:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
6.
Opiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji.
7.
Wolne wnioski i głosy.
8.
Zamknięcie obrad.