Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXXVI Sesja w dniu 30 grudnia 2021, godz. 10:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.10:06
2.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.10:09
3.
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2021-2033.10:11
4.
Uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.10:15
5.
Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przemków.10:21
6.
Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r.10:22
7.
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.10:26
8.
Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.10:31
9.
Uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Przemków.10:43
10.
Sprawy różne.11:13