Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXVI Sesja w dniu 20 stycznia 2022, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 515 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 516 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
5.
Zakończenie obrad sesji.