Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XL Sesja w dniu 26 stycznia 2022, godz. 13:00, w Sali Rady MiG Kórnik, ratusz bniński - ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
SE-BRM.0002.1.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:15
2.
Wybór sekretarza obrad.13:16
3.
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:18
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:31
Załączniki
styczeń
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:58
a)
z wykonania przetargów,15:04
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,15:11
Załączniki
styczen
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku w roku 2021 oraz za styczeń 2022.16:09
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.16:14
Załączniki
8.12.2021
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym, oraz roczne sprawozdanie:16:48
a)
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac w 2021 roku.16:18
b)
Komisji Rewizyjnej z prac w 2021 roku,16:25
c)
przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,16:28
d)
przedstawienie Planów Pracy pozostałych stałych Komisji Rady na 2022 rok.16:48
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazów stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA, w związku z epidemią COVID-19.17:05
b)
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203217:05
c)
ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Kórnik17:06
d)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kórnik, gmina Kórnik17:08
e)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrebie Kórnik, gmina Kórnik17:09
f)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Bnin gmina Kórnik17:11
g)
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Borówiec gmina Kórnik17:13
h)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi17:14
i)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi17:15
j)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń17:16
k)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa17:20
l)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo17:21
m)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik17:23
n)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik17:25
o)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap II17:28
p)
uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik.17:30
8.
Interpelacje.17:31
9.
Zapytania.18:04
11.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.18:33
Załączniki
113-odp114-odp
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.19:19
13.
Zakończenie sesji.19:19