Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Budżetowa
2 Posiedzenie w dniu 23 lutego 2022, godz. 15:30, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
6.
Wolne wnioski i głosy, pisma.
7.
Zamknięcie obrad.