Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LII Sesja w dniu 2 marca 2022, godz. 16:30, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie - sesja nadzwyczajna (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
BRM.0002.52.2022

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM,
b)
stwierdzenie obecności,16:32
2.
Informacja Burmistrza Dębna w sprawie organizowanej pomocy uchodźcom z Ukrainy.16:48
3.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
Oświadczenia Rady Miejskiej Dębna i Burmistrza Dębna potępiające atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. 16:53
4.
Zamknięcie sesji RM.17:03