Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXXVIII Sesja w dniu 3 marca 2022, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Stanowisko Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą.09:16
Załączniki
Głosowanie
2.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 r.09:28
3.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2022 - 2033.09:29
4.
Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2022 roku".09:32
5.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.09:37
6.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia "Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej".09:52
7.
Uchwała uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Przemków.09:55
8.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/172/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.09:57