Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XL Sesja w dniu 7 kwietnia 2022, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.09:11
2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2022 – 2033.09:14
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.09:18
4.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.09:23
5.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Przemków.09:34
6.
Przedstawienie sprawozdania z działalności OPS w Przemkowie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021.09:37
Załączniki
sprawozdanie OPS