Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LIV Sesja w dniu 11 kwietnia 2022, godz. 16:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie - sesja nadzwyczajna (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
BRM.0002.54.2022

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.16:01
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.16:03
4.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.16:03