Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XLI Sesja w dniu 28 kwietnia 2022, godz. 09:00

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.09:18
2.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Przemkowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przemków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.09:19
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Przemków.10:00
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/251/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 06 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Przemków".10:03
5.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej w Przemkowie.10:42
6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2022 r.10:48