Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Leżajsk
LXIII Sesja Rady Gminy Leżajsk w dniu 12 maja 2022, godz. 16:15, w Urzędzie Gminy Leżajsk

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów i Gwizdów – projekt uchwały nr ROA.0006.46.2022
Załączniki
ROA.0006.46.2022_N
2.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt uchwały nr ROA.0006.48.2022 - punkt dodatkowy
Załączniki
ROA.0006.48.2022_N
3.
Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt uchwały nr ROA.0006.49.2022 – punkt dodatkowy
Załączniki
ROA.0006.49.2022_N
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok - projekt uchwały nr ROA.0006.47.2022 - punkt dodatkowy
Załączniki
ROA.0006.47.2022_N