Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś LXX Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 24 kwietnia 2024, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:02
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:03
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:07
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:08
5.
Wybór ławnika Sądowego w kadencji 2024-2027 - nabór uzupełniający
1.
Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych
2.
Przedstawienie oraz przegłosowanie regulaminu głosowania15:13
3.
Wybór Komisji Skrutacyjnej15:14
4.
Głosowanie tajne15:18
5.
Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej15:20
6.
Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników.15:21
6.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024rok;15:25
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:26
3.
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej15:33
7.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
1.
Protokół nr 68/2024 Sesji w dniu 20 marca 2024 roku15:33
2.
Protokół nr 69/2024 Sesji Nadzwyczajnej w dniu 26 marca 2024 roku15:33
8.
Sprawy różne15:39
9.
Zapytania i interpelacje.15:39
10.
Zamknięcie obrad.15:39