Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLV Sesja w dniu 7 czerwca 2022, godz. 16:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego - ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
SE-BRM.0002.6.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.16:11
3.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203216:18
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok16:24
4.
Zakończenie sesji.16:29