Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022, godz. 10:00, w sali posiedzeń Rady w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.4.6.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.10:09
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.10:12
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023. 10:23
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.10:44
a)
zapoznanie się z ofertami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Kórnik.
5.
Zakończenie posiedzenia.10:45