Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022, godz. 14:00, w sali posiedzeń Rady w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.5.7.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.14:15
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.14:17
4.
Spotkanie z Zarządem Fundacji Zakłady Kórnickie.16:21
Załączniki
zaproszenie
5.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoniec w rejonie ulic Modrakowej i Konwaliowej, gmina Kórnik – ETAP 116:28
b)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.16:41
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla działek o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik – część B16:53
d)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina Kórnik17:10
e)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 417:21
6.
Zapoznanie się z wnioskami o ustalenie warunków zabudowy.17:32
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.18:08
8.
Zakończenie posiedzenia.18:08