Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
VII Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń Rady w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.2.7.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.12:02
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.12:03
3.
Rozpatrzenie skargi na dyrektor przedszkola w Kamionkach.13:14
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z informacją dot. skargi na dyrektor SP nr 2.13:20
5.
Zakończenie posiedzenia.13:20