Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.6.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.12:04
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.12:05
3.
Spotkanie z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych.12:44
4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Kamionki Przy Lesie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.13:01
5.
Wysłuchanie informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowana do oczyszczania jezior.13:26
6.
Dyskusja nad uchwałami Powiatu Poznańskiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego.13:37
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.13:45
8.
Zakończenie posiedzenia.13:45