Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa
7 Posiedzenie w dniu 28 czerwca 2022, godz. 15:30, w sali Pawilonu Handlowego w Wyrach (na piętrze) przy ul. Głównej 58

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
6.
Opiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji.
7.
Wolne wnioski i głosy.
8.
Zamknięcie obrad.