Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
VIII Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2022, godz. 12:45, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.2.8.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na dyrektor przedszkola w Kamionkach.
Załączniki
projekt uchwały
3.
Zakończenie posiedzenia.