Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
L Sesja w dniu 26 lipca 2022, godz. 17:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.9.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.17:16
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.17:20
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2028.17:28
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2022 rok.17:29
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Kleszczów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów.17:31
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kleszczów.17:46
7.
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za 2021 rok.17:47
8.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XLIX sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku.17:47
9.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.17:47
10.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.17:48
11.
Wolne wnioski i informacje.18:34
12.
Zamknięcie obrad.18:35