Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
LVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 lipca 2022, godz. 09:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, ul. Stefana Żeromskiego 2
OR.0002.57.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
b)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (plan Chmielów)
c)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (termomodernizacja)
d)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (fontanna)
e)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (place zabaw)
f)
udzielenia dotacji celowej dla jednostki ochotniczej straży pożarnej
g)
zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
h)
określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023
i)
likwidacji Szkoły Podstawowej w Rozalinie.
5.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Zamknięcie obrad.